SININEN VALTUUSTORYHMÄ PERUSTETTU ESPOOSEEN

Espoon kaupunginvaltuutetut Simon Elo, Jukka Kilpi ja Timo Soini ovat 3.8.2017 perustaneet Espoon kaupunginvaltuustoon Sinisen valtuustoryhmän.

Järjestätymiskokouksessa valtuustoryhmän puheenjohtajaksi valittiin tohtori Jukka Kilpi ja varapuheenjohtajaksi kansanedustaja Simon Elo. Uusi ryhmä toteuttaa Sinisen tulevaisuuden periaateohjelmaa toimien Espoon muutosvoimana hyvinvoinnin, oikeudenmukaisuuden ja turvallisuuden saavuttamiseksi. Ryhmä tukee kansanvaltaista päätöksentekoa ja kunnioittaa ihmisoikeuksia.

Tämän pohjalta Sinisen valtuustoryhmän keskeiset tavoitteet Espoossa ovat:

– Turvallinen lapsuus, hyvä koulutus, palkitseva työelämä ja rikas vanhuus kaikille espoolaisille. Espoossa pidetään huolta ihmisistä, ympäristöstä ja palveluista.

– Espoon kasvua on hallittava. Kasvu ei saa heikentää kaupungin viihtyisyyttä, palveluita ja taloutta,

– Kunnallisveroa tulee mieluummin alentaa kuin nostaa.

– Espoon on tehokkaasti edistettävä kohtuuhintaisten asuntojen tarjontaa kaupungissa.

– Maahanmuuttajat ovat tervetulleita Espooseen, mutta muuttoliikkeen on tapahduttava oikeusvaltion normien mukaan. Se tarkoittaa kaikille yhtäläisiä mahdollisuuksia siirtolaisuuteen laillisia kanavia käyttäen. Turvapaikkaturismi tai ihmiskauppa eivät ole tervettä ja tasa-arvoista kansainvälistymistä.

– Espoon kunnallinen itsehallinto on parasta lähidemokratiaa. Eläköön itsenäinen Espoo!

Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi Sininen valtuustoryhmä tulee tekemään omat esityksensä syksyllä, kun valtuusto käsittelee Espoon strategiaa tulevaksi valtuustokaudeksi.